Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο για το Στοίχημα στο Ίντερνετ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένονται να εισπραχθούν 500 εκατομμύρια για την χορηγία αδειών ενώ άλλα 200 εκατομμύρια θα εισπράτονται σε ετήσια βάση ως τέλη λειτουργίας.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα :

Η διαξαγωγή στοιχήματος στην ελληνική επικράτεια μέσω διαδικτύου ( Ίντερνετ, mobile, iptv ) επιτρέπεται μόνο μετά από χορήγηση σχετικής άδειας.

H ΕΕΕΠ καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών ( SERVERS) και του Λογισμικού.

Θα χορηγηθούν 15 ως 50 άδειες για στοίχημα μέσω διαδικτύου μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: το τίμημα της άδειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της άδειας, προκαταβολή ποσού έναντι του περιοδικού τέλους, προκαταβολή έναντι του φόρου εισοδήματος.

Η άδεια έχει διάρκεια 5 ετών και ένα χρόνο πριν λήξει μπορεί να ζητηθεί από την εταιρεία επέκταση μέχρι 5 έτη αλλά με διαφορετικό τίμημα.

Κάθε ανάδοχος μπορεί μόνο να έχει μόνο μία άδεια.

Οι ιστότοποι στους οποίους θα διενεργήται το στοίχημα μέσω διαδικτύου θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ονομασία με κατάληξη .gr.